Danny is een stoere jongeman van 40 jaar, werkend in de steigerbouw. Hij heeft al langere tijd last van tinnitus (oorsuizen). Hij denkt het opgelopen te hebben op een feestje waar de muziek veel te luid was. De KNO arts heeft geen gehoorbeschadiging kunnen vaststellen, maar Danny is hiervan niet overtuigd. Hij is bang dat het nooit meer goed komt. “Het zal wel stress zijn”, had de dokter gezegd. “Maar volgens mij heb ik helemaal geen stress “, zegt Danny.

Tijdens de Cranio sessie, merkt hij zelf dat de tinnitus luider wordt en daarna weer zachter, tot bijna weg. De ontspanning van zijn zenuwstelsel zorgt voor een fluctuatie van zijn oorsuizen. In de volgende sessies kan hij steeds beter aangeven wat hij voelt. Er komt veel angst naar boven. Angst voor ernstig ziek worden en de dood. Door hem zijn angsten uit te laten spreken, vragen te stellen en hem te begeleiden naar het hier en nu, wordt het allemaal wat lichter voor hem.

Zijn tinnitus is uiteindelijk voor 90% verdwenen. Af en toe komt het geluid weer terug, maar nu weet hij hoe hier mee om te gaan.